شهرمان و خودمان را بیشتر دوست بداریم

شهرمان و خودمان را بیشتر دوست بداریم

💠روزانه، صدها زباله از سوی ما شهروندان در خیابان و جوی‌ها ریخته می‌شود و روزانه، قامت مردان زحمتکش خدماتی برای جمع‌آوری آنها خم می‌شود تا چهره ی شهرمان نازیبا نباشد و در گرما جانوران موذی در بین زباله‌ها جولان ندهند.

🔺 با تمیز نگهداشتن شهر و رعایت بهداشت، شهرمان و خودمان را بیشتر دوست بداریم.

#تفت_شهری_برای_همه

 #شهرداری_باغشهر_تفت 

#روابط_عمومی_شهرداری_و_شورای_اسلامی_تفت


عکس: کوشش کارگران خدمات شهری، پیاده رو خیابان آیت اله طالقانی محله ی سرده.