غریب مدینه

💠💠💠💠💠💠


☑اين حديث گوهر بار از امام  حسن مجتبي(درود خدا بر او باد)، اخلاقي‌ترين گفته ی تاريخ است كه به قاعده زرين معروف است.
آنچه را براي خود مي‌پسندي براي ديگران نيز بپسند و آنچه را براي خود نمي‌پسندي براي ديگران هم نپسند.

یاد دارم ز پیر دانشمند
تو هم از من به یاد دار این پند

هر چه بر نفس خویش نپسندی
نیزبر نفس دیگری مپسند

✏ «سعدی»
#تفت_شهر_نمونه_طبیعی_گردشگری 
#شورای_ششم 
#پایگاه_مقاومت_بسبج_اداری_حضرت_مهدی_شهرداری_تفت 
#باغشهر_کویر 
#روابط_عمومی_شهرداری_و_شورای_اسلامی_تفت