☑درزگیری آسفالت میدان امام خمینی و خیابان اطراف آن

با توجه به لزوم بهسازی سطح معابر، عملیات درزگیری آسفالت میدان امام خمینی و خیابان اطراف آن به صورت شبانه و بانظارت واحد فنی اجرا شده‌ است.

🔸️ در راستای تأمین رفاه و بهبود عبور و مرور روزانه شهروندان، روان‌سازی ترافیک عبوری در معابر اصلی شهر و جلوگیری از اختلال در تردد خودروها، پروژه درزگیری آسفالت میدان امام خمینی و خیابان اطراف آن در دستور کار قرار گرفت.

🔸️به منظور كاهش دادن نفوذ رطوبت، ‌معمولاً ترك خوردگی های عرضی و طولی، توسط درزگیری تركها با ماده ای قیری ترمیم می شوند.

🔸️پدیده ترك خوردگی اجتناب ناپذیر بوده و بی توجهی به آن منجر به تسریع بیشتر خرابی در سطح رویه روسازی می گردد. تعمیر و نگهداری می تواند به افزایش دوام روسازی كمك نموده و سطح هموارتری را ایجاد نماید.

#شورای_ششم #باغشهر_کویر #واحد_فنی_عمران

#روابط_عمومی_شهرداری_و_شورای_اسلامی_تفت