☑‏ عزاداری هامون وقتی قبوله که یه باری از دوش این بندگان خدا کم کنیم...!

◀️ ولی بیاید روزای دیگه سال هم مثل دهه محرم دلمون برای پاک‌بان ها و تمیزی شهر بسوزه.

◀️ ظرف های غذای نذری را توی جوی و خیابان به حال خود رها نکن.

#تفت_بزرگترین_باغشهر_کویر #تفت_شهری_برای_همه #تفت_شهر_نمونه_طبیعی_گردشگری # با_ یاد_ تو_ جان_ گرفته_ شهر #شورای_ششم #باغشهر_کویر محرم_در_تفت

#روابط_عمومی_شهرداری_و_شورای_اسلامی_تفت