مسوول فضای سبز شهرداری باغشهر تفت در گفت و گو با روابط عمومی:

☑ عملیات ساماندهی فضای سبز《 بوستان لاله ی سرده 》 از محل اعتبارداخلی شهرداری

🔹️ساماندهی فضای سبز بوستان لاله ی سرده در این منطقه شامل جمع آوری خارها، پاجوش ها، مرتب سازی باغچه‌های گل و ایجاد باغچه‌های جدید، سربرداری، قطع شاخه های خشک، علف زنی و رسیدگی به مسیر آبیاری با اعتبار داخلی امروز_جمعه بیستم امرداد هزارو چهارصدو دو_ انجام گردید.

🔹️سید رضا جعفری با تاکید بر رعایت اصول کیفی در اجرای طرح‌های فضای سبز اظهار کرد: افزایش سطح کمی و کیفی فضای سبز از مؤلفه‌های مهم در زیباسازی شهر، تقویت حس آرامش و افزایش روحیه نشاط و شادابی شهروندان است.

🔹️وی افزود: توسعه فضاهای سبز از یک‌سو موجب بهبود وضعیت زیست‌محیطی شهرها شده است و از سوی دیگر شرایط مناسبی را برای گذران اوقات فراغت شهروندان فراهم می‌کند.

🔹️وی ادامه داد: در طرح ساماندهی بوستان لاله در سال گذشته ارتقا سامانه ی روشنایی با نصب پایه ها و چراغ های روشنایی جدید انجام شده است.

#تفت_شهری_برای_همه #تفت_شهر_نمونه_طبیعی_گردشگری #باغشهر_کویر #واحد_فضای_سبز #خدمت_کارکنان_در_روز_تعطیل

#روابط_عمومی_شهرداری_و_شورای_اسلامی_تفت