🏴 عروج ملکوتی حضرت امام خمینی (ره) بر تمام مسلمین جهان تسلیت باد.

مقام معظم رهبری:

🔹ملت ايران مقاومت را دو دستي چسبيد و موفق شديم ديگران هم به مقاومت تشويق شدند.

🔹يك چهره معروف بين المللي تحليلگر كه آمريكايي است مي گويد يكي از علل دشمني امريكا با جمهوري اسلامي اين است كه جمهوري اسلامي مسير مقاومت را طي كرد و بر مشكلات فائق آمد.

🔹امام مسير مقاومت را انتخاب كرده است مطلب مهم اين است كه امام مقاومت را از روي هيجان زدگي و احساسات زودگذر انتخاب نكرد .

🔹پشتوانه انتخاب مقاومت از سوي امام عقلاني و منطقي و علمي و ديني است

🔹منطق پشت سر ايستادگي و مقاومت امام وجود دارد

#تفت_شهری_برای_همه #شورای_ششم #باغشهر_کویر #امام_خمینی #خرداد_حادثه_ساز #برای_مردم #تفت_شهر_نمونه_طبیعی_گردشگری

#روابط_عمومی_شهرداری_و_شورای_اسلامی_تفت