💠 صدور بیانیه از سوی دولت سوئد کافی نیست

vییس‌جمهور:
🔹 همان‌گونه که رهبر انقلاب تأکید کردند اهانت به کتاب آسمانی مسلمانان، حادثه‌ای توطئه‌آمیز و خطرآفرین است.
🔹 صدور بیانیه محکومیت اهانت به قرآن کریم از سوی دولت سوئد به هیچ‌وجه کافی نیست و این دولت باید عاملین این جنایت را به دست عدالت بسپارد.

#باغشهر_کویر 
#شورای_ششم
 #تفت_شهر_نمونه_طبیعی_گردشگری 

#روابط_عمومی_شهرداری_و_شورای_اسلامی_تفت