چند ساعت مانده به عاشقی؛

💠 عرفه؛ قرارگاه سوزها و ندامت ها

 

🔸️سلام بر عرفه و اقرارهای پر سوز ...آن گاه که چشم ها یارای خشک ماندن ندارد.

 🔸️مروارید های اشک درخشش آغاز می کند. 

🔸️سلام بر عرفه و تمام حس و حال عاشورایی اش.
🔸️ آن گاه که زمزمه های حسین (ع) غبار قلب ها را می شوید.

 

#تفت_شهری_برای_همه
#شورای_ششم
#باغشهر_کویر
#تفت_شهر_نمونه_طبیعی_گردشگری
#جان_تفت


#روابط_عمومی_شهرداری_و_شورای_اسلامی_تفت