💠 عید قربان...

 

💠 عید قربان، نقطه ی عطف آزادى است در تاریخ اسارت ها و بردگى هایى که بر انسان تحمیل شده بود.🌺🌺🌺#تفت_شهری_برای_همه
#شورای_ششم
#باغشهر_کویر
#تفت_شهر_نمونه_طبیعی_گردشگری

#روابط_عمومی_شهرداری_و_شورای_اسلامی_تفت