📷 |ادامه ی ساماندهی فضای سبز بوستان انقلاب_شنبه چهاردهم مرداد ۱۴۰۲_

 ☑ باغچه روبی، حذف علف های هرز، جابه جایی خاک های اضافی و حمل به محل دپو، تنظیم سامانه ی آبیاری قطره یی توسط کارگران شریف واحد فضای سبز

#تفت_بزرگترین_باغشهر_کویر

#تفت_شهری_برای_همه

#تفت_شهر_نمونه_طبیعی_گردشگری

#کوشش_کارکنان

#واحد_فضای_سبز

#شورای_ششم

#روابط_عمومی_شهرداری_و_شورای_اسلامی_تفت

البوم عکس 1و2و3و4و5و6و7و8