📷 | بی‌ریاترین ایستگاه صلواتی . . .

☑ حسین که درود خدا بر او باد، اما سرچشمه‌یی همیشه جوشان است که از اصیل‌ترین و عزیزترین ارزش‌های انسانی مایه می‌گیرد و می‌جوشد و جاری می‌شود.

☑ راه این چشمه اگر از گوشه‌یی سد شود، از گوشه‌های دیگر فوران می‌کند.

#تفت_بزرگترین_باغشهر_کویر #تفت_شهری_برای_همه #تفت_شهر_نمونه_طبیعی_گردشگری # با_ یاد_ تو_ جان_ گرفته_ شهر #شورای_ششم #باغشهر_کویر محرم_در_تفت

#روابط_عمومی_شهرداری_و_شورای_اسلامی_تفت