📸|| "میز خدمت و ارتباطات مردمی" در مسجد مصلی قدس باغشهر تفت

میز خدمت امروز _جمعه سوم شهریورماه _ به مناسبت هفته ی دولت و با حضور مدیران شهری دوره ی ششم در محل مصلی قدس باغشهر تفت برگزار شد.

#باغشهر_کویر #شورای_ششم #هفته_دولت #روابط_عمومی_شهرداری_و_شورای_اسلامی_تفت