📸ملاقات مردمی شهردار باغشهر تفت

🔻شهردار به همراه تعدادی از کارشناسان امروز_ هیجدهم مرداد ماه هزار و چهارصد و دو_با معتمدین و جمعی از اهالی محله ی گرمسیر دیدار کردند و با آن ها درباره مسایل، مشکلات محله و.... به گفتگو پرداختند.

🔹️شهردار و کارشناسان نیز پس از شنیدن موارد، قول بررسی و پیگیری موارد را نمودند.

🔹️این جمع از کوشش و پیگیری مدیریت شهری دوره ی ششم نیز قدردانی نمودند.

#تفت_شهر_نمونه_طبیعی_گردشگری #شورای_ششم #تفت_شهری_برای_همه #پایگاه_مقاومت_بسبج_اداری_حضرت_مهدی_شهرداری_تفت #روابط_عمومی_شهرداری_و_شورای_اسلامی_تفت

۰۱:۱۵ بعدازظهر