🔰جوابیه شهرداری باغشهر تفت به خبر نادرست درباره ی آسفالت جنب خیابان نه دی

ضمن سپاس از کوشش شما در انجام رسالت سنگین رسانه یی، پیرو انتشار ویدیویی گزارشی با عنوان«گلایه ی شهروندان خبرنگارتفتی از وضعیت یک کوچه در میدان ۹ دی تفت ... » در کانال تفت آنلاین، موارد و مطالب زیر جهت آگاهی افکار عمومی ارسال می‌گردد.

🔹انجام آسفالت توسط پیمانکار اداره ی آب و فاضلاب و بدون اطلاع و نظارت واحد فنی و عمران شهرداری بوده است.که نوع کیفیت و روش اجرا ی آن را مردود دانسته و مورد اعتراض شهرداری بوده است.

🔹طبق دستورالعمل استانداری، حفاري انشعاب هایی که در کوچه های با عرض کمتر از ۴ متر انجام می شود، در زمینه ی مرمت و آسفالت ریزی بنا بر آسفالت کل معبر می باشد.

🔹خسارت آسفالت شکافی در این کوچه، از سوی شهرداری محاسبه و دریافت نشده است.

🔹ساکنان این معبر می توانند پیگیر آسفالت کامل و بقیه ی مطالبات خود از دستگاه های مسوول باشند. 🔹پیگیری های لازم و به صورت مکتوب در تاریخ های هفتم اسفند ۱۴۰۱ و سی و یکم فروردین و خرداد ۱۴۰۲ از سوی شهرداری باغشهر نسبت به پاسخگویی اداره ی آب و فاضلاب و پیمانکار مربوط صورت پذیرفته است.

🔹پیمانکار اذعان دارد که در زمینه ی اصلاح آسفالت از سوی ارگان مربوط، اعلامی انجام نشده است.

🔹سامانه ی ۱۳۷ شهرداری آماده ی دریافت و پیگیری مواردی از این دست می باشد.

🔹در پایان ضمن تشکر از دقت نظر آن رسانه در مباحث مدیریت شهری دوره ی ششم ، امیدواریم آن رسانه این مدیریت را در عمل به وظایف خود و مردمداری یاری داده و در آگاهی شهروندان کوشا باشد. .

#واحد_فنی_عمران #تفت_شهری_برای_همه #شورای_ششم #باغشهر_کویر #تفت_شهر_نمونه_طبیعی_گردشگری

#روابط_عمومی_شهرداری_و_شورای_اسلامی_تفت