🔴📷|نمایش طرح‌های فرهنگی  و فضاسازی روز عرفه و عید بزرگ قربان در  سطح شهر ...

🔴📷|نمایش طرح‌های فرهنگی  و فضاسازی روز عرفه و عید بزرگ قربان در  سطح شهر توسط  واحد روابط عمومی و همکاری خدمات شهری شهرداری باغشهر تفت

#واحد_خدمات_شهری
#تفت_شهری_برای_همه
#شورای_ششم
#باغشهر_کویر
#تفت_شهر_نمونه_طبیعی_گردشگری
#تفت_زیبا

#روابط_عمومی_شهرداری_و_شورای_اسلامی_تفت