🔻شهروندان برای حفظ پاکیزگی شهراز تردد غیر ضروری خودداری کنند/پاکسازی میدان امام خمینی و اطراف آن از نيمه شب آغاز می شود

مسوول خدمات شهری شهرداری تفت: با توجه به عزاداری عاشورا و افزایش حجم حضور شهروندان در فضاهای شهری و میدان امام خمینی و تولید پسماند بیشتر، تمام پاکبانان نیمه شب امشب سرکار خود حاضر می شوند و برای این کار تمهیدات لازم اتخاذ شده است.

🔹 از شهروندان به‌ویژه موکب‌داران تقاضا داریم تا حد امکان از ساعت گفته شده از تردد و جابه جایی خودداری کنند و در صورت لزوم، با خلوت کردن‌ مسیر منتهی به میدان، نیروهای خدمات شهری را یاری داده تا شهر پاکیزه‌ای داشته باشیم.

#تفت_بزرگترین_باغشهر_کویر #تفت_شهری_برای_همه #تفت_شهر_نمونه_طبیعی_گردشگری # با_ یاد_ تو_ جان_ گرفته_ شهر #شورای_ششم #واحد_خدمات_ شهری محرم_در_تفت

#روابط_عمومی_شهرداری_و_شورای_اسلامی_تفت