مسوول امور حمل و نقل شهری شهرداری تفت:

🔻نرخ جدید_سال ۱۴۰۲_ تاکسی‌‌های شهری باغشهر تفت ابلاغ شد

🔹️نرخ‌های جدید کرایه انواع تاکسی‌های شهر در سال‌جاری _۱۴۰۲_پس از تصویب مراجع ذی‌ربط به شهرداری ابلاغ شد.

🔹️در نرخ‌های تصویب شده فعلی، موارد فنی و عوامل تأثیرگذار بر نرخ، بررسی و ارزیابی و مانند سال گذشته، نظرات رؤسای خطوط، رانندگان و کارشناسان نیز دریافت شد.

🔹برچسب نرخ‌های کرایه در انواع کاربری تاکسی خطی، گردشی و دربستی در اسرع وقت تهیه و توزیع می‌شود و تمام تاکسیرانان موظف به نصب آن و دریافت مبلغ کرایه طبق تعرفه هستند.

🤲 شهروندان می توانند موارد اعتراضی و یا انتقادی خود را از طریق سامانه ی ۱۳۷ یا داخلی های ۲۳۰(حمل و نقل شهری)، ۲۲۵(واحد روابط عمومی) اعلام تا توسط واحد مربوط بررسی و در صورت بروز تخلف در هیات انضباطی تاکسیرانی تعیین تکلیف شود.

#تفت_شهری_برای_همه #شورای_ششم #باغشهر_کویر #تفت_شهر_نمونه_طبیعی_گردشگری #امور_حمل_و_نقل_شهرداری


#روابط_عمومی_شهرداری_و_شورای_اسلامی_تفت