جعفری، مسوول واحد پارک‌ها و فضای سبز شهرداری باغشهر تفت:

🔻کوشش شهرداری باغشهر تفت برای آبرسانی به درختان بلوار آیت الله خامنه یی

#تبیین

در تبیین مطلب منتشر شده در کانال تفت آنلاین، به آگاهی می رساند:

🔹 شدت گرمای بی سابقه اخیر باعث آفتاب سوختگی برگ تعدادی از درختانی که تاج متراکم و انبوهی نداشته اند، گردیده است.
🔹 درختان کاشته شده کم آبخواه و مقاوم به خشکی می باشد که تلاش بی وقفه همکاران در واحد فضای سبزبرای آبیاری کمکی از طریق تانکر در جهت احیای آن می باشد.
🔹 به دلیل افزایش دمای هوا آبدهی چاه های فضای سبز از ۲۰ لیتر برثانیه به ۴ لیتر بر ثانیه  کاهش یافته است.
🔹همواره تدابیر لازم برای حفظ فضای سبز شهر به کار گرفته شده و هرچند سوختگی بسیاری از گیاهان کاشت شده در سطح استان، پدیده یی رایج است، ولی تداوم زیست بوم سبز با رعایت الگوهای موفق آبیاری و بازدهی مناسب سطح فضای سبز در اولویت کاری این واحد است.

#تفت_بزرگترین_باغشهر_کویر 
#تفت_شهری_برای_همه 
#تفت_شهر_نمونه_طبیعی_گردشگری 
# واحد_خدمات_شهری
#واحد_فضای_سبز
#شورای_ششم
محرم_در_تفت

#روابط_عمومی_شهرداری_و_شورای_اسلامی_تفت