🔻 واکنش خشم آلود جهان اسلام از هتاکی و اهانت به قرآن

 

☑پررنگ ترین اتحاد مسلمین

#تفت_شهری_برای_همه 
#تفت_شهر_نمونه_طبیعی_گردشگری 
#نور_خدا
#شورای_ششم
#باغشهر_کویر

# پایگاه مقاومت اداری حضرت مهدی عج شهردار ی تفت 


#روابط_عمومی_شهرداری_و_شورای_اسلامی_تفت