آگهی استعلام بهاء جدول گذاری میدان جنب انبار شهرداری

به اطلاع مي رسـاند شـهرداري تفت در نظر دارد جهت جدول گذاری میدان جنب انبار شهرداری ،  از طريق استعلام با مشخصات ذيل اقدام نمايد . در صورت تمايل خواهشمند است قيمت پيشنهادي خود را اعلام نمائيد .                                                                                         

 

 

- برآورد اولیه 418.000.000ریال براساس جدول پیوست می باشد.  

-پرداخت هرگونه وجه منوط به تأییدیه آزمایشگاه از مصالح مصرفی و مسئول واحد فنی و عمرانی شهرداری می باشد.

-کلیه کسورات قانونی بعهده پیمانکار می باشد.

-کلیه عملیات اجرایی براساس برآورد و دستور کار مسئول واحد فنی و شهرسازی انجام گردد.

-محل اجرای پروژه میدان جنب انبار شهرداری می باشد.

-هر گونه خط خوردگي  و شـرط باعث ابـطال مدارك  مي گردد و همچنين  پيشـنهادات بايد مشخص ، معين و بدون ابهام باشد.

-جهت تسليم پيشنهادات به دبیرخانه شهرداری و جهت كسب اطلاعات بيشتر به ساختمان شهرداري تفت واقع در میدان امام (ره) امور قرارداد ها مراجعه نمايئد. تلفن تماس : 42-32622040 داخلی 229 واحد فنی شهرداري تفت.

آخرين مهلت تسليم پيشنهادات تا ساعت 14 روز چهارشنبه 1397/03/23  مي باشد و كليه پيشنهادات رأس ساعت 10 صبح روز اداری بعد باز مي گردد.