آگهی فراخوان عمومی شناسایی و جذب سرمایه گذار (نوبت دوم)

شهرداری تفت در راستای رونق بخشی به اقتصاد شهر تفت ، بهبود نشاط و سر زندگی و سلامت و افزایش رضایت شهروندان در نظر دارد نسبت به ساخت مجموعه پارک بانوان بر اساس طرح مصوب شماره 21140 مورخ 21/04/1396دفتر فنی استانداری یزد در زمینی به مساحت 14000مترمربع واقع در تفت - خیابان مطهری - خیابان 9 دی از طریق فراخوان عمومی سرمایه گذار جذب نماید.

لذا از متقاضیان واجدالشرایط دعوت می شود جهت دریافت اطلاعات بیشتر به سایت شهرداری تفت به آدرس www.taft.ir و یا با شماره تلفن های 42- 32622040داخلی 235 واحد سرمایه گذاری و مشارکت تماس حاصل فرمایند