مسابقه کتابخوانی از کتاب "روزی حلال"

اسامی برندگان مسابقه کتابخوانی روزی حلال اعلام شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری تفت، 69 نفر در بخش شهروندان این مسابقه شرکت کرده اند. از این تعداد پاسخنامه های 18 نفر قابل قبول بوده که طی قرعه 10 نفر بعنوان برنده جایزه مشخص گردیدند.

برندگانی که نامشان مشخص می باشد می توانند با ارائه کارت ملی و برندگانی که شماره موبایل آنها اعلام شده با ارائه سند سیم کارت از هفته آینده با مراجعه به روابط عمومی شهرداری جوایز خود را دریافت نمایند.

اسامی برندگان:

09138570142 

سکینه رضایی نژاد

علی میرشمسی

فرشته صادقی

ملیحه انوری تفتی

میثم اردانی زاده

09130991956

سیدمصطفی فتاحی

مصطفی اردانی زاده

سیدرضا منصوری تفت