مشخصات فنی استعلام خرید میل پرچم بهمراه فونداسیون98