مسوول خدمات شهری باغشهر تفت:

☑ نصب پایه چراغ روشنایی جدید در محل بوستان معلم

🔹️پایه های جدید روشنایی در محل بوستان معلم جای‌گذاری و نصب گردید.

  🔹️اجرای طرح اصلاح و تامین روشنایی بوستان ها با هدف ارتقای سیما و منظر شهر، تامین رفاه و کسب رضایت شهروندان از محل اعتبارات داخلی شهرداری در دوره ی ششم مدیریت شهری پیگیری و انجام گردیده است.

#تفت_شهری_برای_همه #تفت_شهر_نمونه_طبیعی_گردشگری #باغشهر_کویر #واحد_خدمات_شهری

#روابط_عمومی_شهرداری_و_شورای_اسلامی_تفت