⚫️ در هنگام عزاداری حواسمان به پاکبانان شریف هم باشد

#تفت_بزرگترین_باغشهر_کویر #تفت_شهری_برای_همه #تفت_شهر_نمونه_طبیعی_گردشگری # با_ یاد_ تو_ جان_ گرفته_ شهر #شورای_ششم #باغشهر_کویر محرم_در_تفت

#روابط_عمومی_شهرداری_و_شورای_اسلامی_تفت