آگهی استعلام بهاء خرید و دستمزد پخش آسفالت موضوع لکه گیری معابر سطح شهر با آسفالت توپکا 12-0 میلی متر

به اطلاع مي رسـاند شـهرداري تفت در نظر دارد جهت خرید و دستمزد پخش آسفالت موضوع لکه گیری معابر  سطح شهر با آسفالت توپکا 12-0  میلی متر از طريق استعلام با مشخصات ذيل اقدام نمايد . در صورت تمايل خواهشمند است قيمت پيشنهادي خود را اعلام نمائيد .

 • سقف قرارداد پروژه لکه گیری آسفالت معابر مبلغ 600.000.000ریال می باشد.
 • پرداخت هر گونه وجه منوط به تائید واحد امانی شهرداری می باشد.
 • کلیه کسورات قانونی بعهده پیمانکار می باشد.
 • رعایت کلیه مشخصات فنی و آئین نامه ای درخصوص نوع آسفالت و قیر یا امولسیون الزامی است.(ارائه تائید آزمایشگاه مکانیک خاک الزامی است)
 • پخش شامل : زیرسازی (تنظیم و آماده سازی سطح نهایی اساس سنگی به منظور اجرای آسفالت سطحی) ، تمیز کاری ، قیرپاشی و اجرای آسفالت می باشد.
 • خرید و حمل آسفالت بعهده پیمانکار می باشد.
 • خرید و حمل قیر یا امولسیون بعهده پیمانکار می باشد.
 • محل اجرای پروژه سطح شهر تفت می باشد.
 • حداقل ضخامت اجرای آسفالت سطح 5 سانتی متر می باشد.
 • تحویل برگه تناژ آسفالت هنگام تحویل صورت وضعیت الزامی می باشد.
 • شهرداری در قبول یا رد هریک از پیشنهادات مختار است.
 •  هرگونه خط خوردگي  و شـرط باعث ابـطال مدارك  مي گردد و همچنين  پيشـنهادات بايد مشخص ، معين و بدون ابهام باشد.

جهت تسليم پيشنهادات و یا كسب اطلاعات بيشتر به ساختمان شهرداري تفت واقع در میدان امام (ره)، واحد امانی مراجعه نمائید.

تلفن تماس : 42-32622040 داخلی 226 شهرداري تفت

آخرين مهلت تسليم پيشنهادات تا ساعت 13:30 روز دوشنبه 1397/04/25 مي باشد .