آگهی استعلام بهاء واگذاری خدمات نگهبانی وحفاظت فیزیکی و برقراری انتظامات از ساختمان انبار و پارکینگ و محوطه مربوطه و ساختمان اداری قدیم شهرداری تفت واقع در انتهای خیابان 22بهمن

آگهی استعلام بهاء واگذاری خدمات نگهبانی وحفاظت فیزیکی و برقراری انتظامات از ساختمان انبار و پارکینگ و محوطه مربوطه و ساختمان اداری قدیم شهرداری تفت واقع در انتهای خیابان 22بهمن

به اطلاع مي رسـاند شـهرداري تفت در نظر دارد نسبت به واگذاری خدمات نگهبانی وحفاظت فیزیکی و برقراری انتظامات از ساختمان انبار  و پارکینگ و محوطه مربوطه و ساختمان اداری قدیم شهرداری  تفت واقع در انتهای خیابان 22بهمن   به شرکت های واجد الشرایط از طريق استعلام با مشخصات ذيل اقدام نمايد . در صورت تمايل خواهشمند است قيمت پيشنهادي خود را اعلام نمائيد .

              

خدمات

هزینه هر ساعت

هزینه ماهیانه

مهر و امضای شرکت

نگهبانی وحفاظت فیزیکی و برقراری انتظامات از ساختمان انبار  و پارکینگ و محوطه مربوطه و ساختمان اداری قدیم شهرداری  تفت واقع در انتهای خیابان 22بهمن   

 

 

 

 

 

  • پرداخت کلیه حق و حقوقات و مزایا براساس آخرین دستورالعمل ها و بخش نامه ها و قوانین اداره کار و تامین اجتماعی ( سنوات از سال 1392 به بعد ) محاسبه گردد.
  • پیشنهاد دهنده می بایست برگه آنالیز قیمت را جز به جز مشخص و با مهر و امضا تایید و ضمیمه برگه استعلام نماید.
  • پرداخت هر گونه وجه منوط به تائید واحد حراست شهرداری می باشد.
  • حداقل نیرو 4 نفر در سه شیفت 8ساعته در یک روز کاری طبق قرارداد پیوست
  • پیمانکار نیروی بکار گرفته شده را بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل حوادث ناشی از کار خواهد نمود .
  • سایر شرایط مندرج در متن قرارداد که قابل دریافت در سایت شهرداری تفت به نشانی Taft.ir میباشد که می بایست کلیه صفحات مهر و امضاء و پیوست پیشنهاد قیمت گردد.
  • اطلاعات برآورد جدول پیوست می بایست در برگ آنالیز پیشنهادی مد نظر قرار بگیرد.
  • کلیه کسورات قانونی بعهده پیمانکار می باشد.
  • هرگونه خط خوردگي  و شـرط باعث ابـطال مدارك  مي گردد و همچنين  پيشـنهادات بايد مشخص ، معين و بدون ابهام باشد.
  • شهرداری در رد یا قبول یک یا همه پیشنهادات مختار است.

جهت تسليم پيشنهادات و یا كسب اطلاعات بيشتر به ساختمان شهرداري تفت واقع در میدان امام (ره)، واحد حراست  مراجعه نمائید.

تلفن تماس : 42-32622040 داخلی 233 شهرداري تفت

آخرين مهلت تسليم پيشنهادات تاساعت 13روزپنج شنبه مورخ 1397/02/20مي باشد .