استخدام 2 نفر در شهرداری تفت

مديركل دفتر امور شهري وشوراهاي استانداري يزد گفت : بمنظور تامين نيروي  مورد نياز شهرداري هاي استان 121 نفر از طريق آزمون كتبي، عملي و مصاحبه بصورت پيماني استخدام مي شوند.

سيدرضا خادمي در اين باره اظهار داشت : دفتر امور امور شهري و شوراهاي استانداري در نظر دارد با توجه به مجوز سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و مصوبه شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني شهرداري ها و دهياري هاي كشور نسبت به جذب 121 نفر نيروي انساني در 14 شهرداري از شهرداري هاي استان (يزد– اردكان – بافق –  ابركوه - تفت - مهريز- هرات – زارچ - حميديا - شاهديه – نير – ندوشن – مهردشت و عقدا) از طريق آزمون كتبي، عملي و مصاحبه بصورت پيماني  اقدام نمايد.

خادمي در ادامه گفت : متقاضيان شركت در آزمون استخدامي شهرداري ها مي توانند از تاريخ يكشنبه 1394/9/8 بمدت 7 روز جهت كسب اطلاعات بيشتر و ثبت نام اينترنتي به پورتال دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري يزد مراجعه نمايند و آزمون تخصصي بصورت همزمان در كشور در روز جمعه مورخ  1394/9/27برگزار خواهد شد.

لینک سایت ثبت نام