📷|به بهانه ی روز خبرنگار؛

بزرگداشت خادمان ملت؛ ازخادمان رسانه

 

📷| بزرگداشت خادمان ملت؛ ازخادمان رسانه

#تفت_شهر_نمونه_طبیعی_گردشگری #تفت_بزرگترین_باغشهر_کویر #تفت_شهری_برای_همه #روز_خبرنگار

#روابط_عمومی_شهرداری_و_شورای_اسلامی_تفت


 

۱۱:۳۳
بعدازظهر

۱۱:۳۳ بعدازظهر

۱۸ مرداد