در زیباسازی های اخیر شهرداری تفت:

بیش از 200 چراغ پرچمی خطی نصب می شود

به گزارش روابط عمومی شهرداری تفت، تاکنون 80 دستگاه در میدان امام حسین (ع) تا روبروی بوستان امام خمینی (ره) و 45 دستگاه از میدان امام (ره) به سمت خروجی شهر نصب شده که مابقی نیز در همین مسیر تا آخر خردادماه نصب خواهد شد.
مسئول واحد فنی شهرداری گفت: این چراغ ها به رنگ پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران می باشد که رقص نور آن در حالت های مختلف قابل تنظیم است.
وی همچنین خبر از تعمیر تعدادی از چراغ های رقص نور گردان داد که استفاده نمی شده و هم اکنون در محل های مناسب نصب گردیده است.
فرهنگ مثقالی همچنین گفت: در موضوع ترافیک شهری نیز بیش از 100 عدد چراغ هشدار دهنده نورانی در محل برخی از سرعت گیرها و خطوط عابرپیاده نصب گردیده است.
به گفته وی: تعدادی چراغ علایم ایمنی سولار هم در همین مکان ها نصب شده است.