تقدیر و تشکر شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر از رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی شهر تفت

 

به مناسبت هفته حمل و نقل، اعضای شورای اسلامی شهر به همراه شهردار با حضور در سطح شهر از رانندگان حمل و نقل عمومی، رانندگان اتوبوس، تاکسی و تاکسی تلفنی، با اهدای شاخه گل تقدیر به عمل آوردند.