حجاب و عفاف

◀️دختران و زنان سرزمینم را می‌شناسی، همان‌هایی را می‌گویم که حضورشان در عرصه‌هایی از مردان پررنگ‌تر و تاثیرگذارتر است؛ همان‌هایی که از دامانشان مرد به معراج عرشیان می‌رود و فرش زیر پای بسیاری از خانه‌هایمان هم بافته دستان همین بانوان و دختران است.

◀️امروز و هر زمانی باید معصومیت و پاکی دختران و زنان سرزمین پارس را پاس داشت و ستود و آگاه بود که قداست گوهران ایران زمین به‌راستی نیازمند حفاظت ویژه است، اما این حراست نیازمند نقشه راهی به وسعت تدبیری برآمده از فرهنگ ناب اسلامی و قدمت تمدنی ایران است که در پرتوی آن، نسل‌های بسیاری بهره برند.

◀️دختران امروز و مادران فردا، باید نقش خاطره زندگی را به خوبی نقاشی کنند تا آینده سرزمین مادری روشن‌تر از همیشه باشد و پیش رفتن به سوی تمدن اسلامی با حضور، ظهور و بروز همین زنان محقق شود.

◀️ما مملکتی اسلامی داریم و همین می‌طلبد تا کرامت دختران و زنان ما در سایه مبانی غنی شده به نور الهی و شجره طیبه، خود الگویی باشد برای تمام بانوان عالم که قداست و پاکی را برگزیده‌اند.

#تفت_شهری_برای_همه #شورای_ششم #باغشهر_کویر #تفت_شهر_نمونه_طبیعی_گردشگری #تفت_زیبای_من #ایمنا

#روابط_عمومی_شهرداری_و_شورای_اسلامی_تفت