واحد امور قراردادها اعلام کرد:

خرید سطل زباله و نیمکت پارکی(فلزی و چوبی)