خیابان های تفت خط کشی شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری تفت، با توجه به آغاز سال تحصیلی جدید و آغاز ماه محرم خط کشی خیابان ها و کانال های عابر پیاده تفت انجام شد.

این پروژه هفته اول مهر ماه به میزان 30 هزار متر طول و با اعتبار 30 میلیون تومان از محل اعتبارات داخلی شهرداری تفت انجام شد.