روشنایی میدان امام خمینی (ره) اصلاح شد

روشنایی میدان امام خمینی (ره) اصلاح شد
به گزارش روابط عمومی شهرداری تفت، به دنبال کمبود نور و تعدد تیرهای روشنایی میدان امام(ره) در مهر ماه گذشته شهرداری تفت اقدام به نصب برج نور در این میدان نمود.
این برج 21 متری دارای 18 پروژکتور می باشد که طی ماههای گذشته مورد بررسی میزان روشنایی در آب و هوای متفاوت گردید تا این که حذف پایه های قبلی مورد تأیید واقع شد.
بنا بر این گزارش روز گذشته 4 عدد تیرهای 12 متری قبلی جمع آوری گردید و مقداری از شلوغی دید میدان نیز کاهش یافت.
این پروژه با اعتبار 20 میلیون تومانی از اعتبارات داخلی شهرداری اجرا شد.