ساماندهی رودخانه شهر تفت در دستور کار شهرداری

 
 
 
 
✅ ساماندهی رودخانه شهر تفت در دستور کار شهرداری
 
به گزارش روابط عمومی شهرداری تفت، صبح امروز جلسه هم اندیشی جهت بررسی مسائل رودخانه تفت با حضور شهردار تفت، دکتر عارف و دکتر سمسار برگزار شد.
 
در این جلسه مباحث ساماندهی پل ها و ساماندهی رودخانه گفتگو شد. همچنین طرح پیشنهادی از طرف شهرداری جهت بستر رودخانه ارائه شد.