☑ راه هـای خـوب بـرای صـدقه

 ✨در كنار پنجره اتاق خوابت يك كاسه آب, و يا غذا براي پرندگان بگذار و به اين كار عادت كن

✨در یک پاکت لباس قرار بده و به كارگري زحمت كش هديه كن

✨يك جعبه پس انداز در اتاقت بزار و هر بار که عصبانی شدی ، دلی شکستی، غیبتی کردی مقداری پول در اون بنداز و بعد از يك ماه اون رو باز كن و به نيازمندي بده و هر ماه این کار رو تكرار كن

✨بخشي از حقوقت را براي كفالت يتيم هزينه كن

✨چند عدد صندلي بخريد و در مسجد بگذاريد هركس بر آن نشست و نماز خواند برايتان اجر نوشته ميشود ✨اگر در حال زدن بنزين هستيد به كارگر پمپ بنزين باقي پول را ببخش

✨اگر مقداري آب در بطري شما به جا مانده آن را بر درخت كنار خيابان بده و نيت صدقه کن

✨بر قلب هر انسانی شادي وارد كن. با لبخند با سخن نيكو با كمكي كوچك و ...

✨خنده و سلام بر دل شکستگان کن و با آنان سخنان نيكو بگو. این نيز يك صدقه است.

✨هنگام خوابيدن هركس را كه به تو بدي كرده و يا غيبت و سخن چيني و يا ظلمي به تو كرده را ببخش. ✨در کارهای خیر پیشقدم شوید. و در این امورخیر، گذشتگان و رفتگان را نیز با نیت کردن، سهیم کنید.

#تفت_شهری_برای_همه #تفت_شهر_نمونه_طبیعی_گردشگری #باغشهر_کویر

#روابط_عمومی_شهرداری_و_شورای_اسلامی_تفت