🔺 مسوول روابط عمومی شهرداری باغشهر تفت:

❇️شهرداری باغشهر تفت با توجه به رویکرد فرهنگی شهردار و شورای شهر از فعالیت های فرهنگی و هنری حمایت می کند

 

🔺 مسوول روابط عمومی شهرداری باغشهر تفت با توجه به نمایش طرح ها و اطلاع رسانی محیطی در سطح شهر اعلام کرد: تا این لحظه و طی چند هفته ی اخیر طرح های مربوط به تبلیغات محیطی مربوط به فعالیت های فرهنگی و هنری گروه های مردم نهاد، جهادی، ورزشی، توانمندی زنان و مناسبتی یا درسازه های تبلیغاتی سطح شهر و سازه های موقت نصب و یا مجوز نصب موقت صادر شده است.

🔹 وی با اشاره به حمایت های شهرداری باغشهر تفت از فعالیت های فرهنگی، مناسبتی و هنری گفت: شهرداری باغشهر تفت براساس رویکرد فرهنگی و هنری شهردار و شورای شهر از فعالیت های فرهنگی و هنری حمایت کرده و پشتیبان اغلب فعالیت های فرهنگی و هنری در شهر تفت می باشد.

🔹 بخش اعظم فعالیت های مناسبتی و یادواره ها مورد حمایت مالی و با همکاری شهرداری تفت انجام شده و شهرداری تفت حامی اصلی این رخداد های فرهنگی، هنری، ورزشی و مناسبت های مهم و یادواره و محافل قرآنی می باشد.

🔹 اگرچه در رده یی چون شهرداری تفت، منابع مالی سازمان در همین حد اجازه مشارکت و یا حمایت مالی را می دهد، اما شهرداری مصمم است تا می تواند در زمان مناسب نسبت به ادامه این حمایت ها و طرح ها اقدام نماید و وظایف خدماتی خود را نیز به نحو احسن ارائه دهد.

#روابط_عمومی_شهرداری_و_شورای_اسلامی_تفت