🌸 ۲۵ ارديبهشت‌، روز بزرگداشت زبان پارسی و حكيم ابوالقاسم فردوسی شاعر و سخن‌سرای ایرانی گرامی باد.

بیا تا جهان را به بد نسپریم

به کوشش همه دست نیکی بریم

نباشد همی نیک و بد، پایدار

همان به که نیکی بود یادگار

#فردوسی

۲۵ اردیبهشت ماه، روزِ ملیِ بزرگداشتِ یگانه‌یِ دوران، فردوسیِ بزرگ و پاسداشتِ زبان و ادبِ فارسی بر هموطنانِ عزیزم، بر گردِ شمع و چراغِ عرفان، ادب و فرهنگِ ایران زمین مبارک باد

🤍 شه‌نامه‌های پس از شاهنامه

📚 جادو و جادوگری در شاهنامه، شاهنامه‌نگاری؛ گذر از متن به تصویر، قصه‌های شاهنامه برای کودکان، سرچشمه‌های فردوسی‌شناسی و شاهنامه فردوسی و فلسفه تاریخ ایران از جمله کتاب‌های جذاب و خواندنی درباره کتاب و اشعار حکیم طوس هستند.

#بزرگداشت_فردوسی #شهرداری_باغشهر_تفت #تفت_شهر_نمونه_طبیعی_گردشگری


#روابط_عمومی_شهرداری_باغشهر_تفت