💠قلم بدست گرفتم که حق بنویسم✒️

 

روز قلم، بر کوششگران رسانه و هر آنکس که با قلم خود تولید محتوا می کند تا روشنی بخش انسان ها باشد، شادباش و گرامی باد.🌹

#تفت_شهری_برای_همه #تفت_شهر_نمونه_طبیعی_گردشگری #شهرداری_باغشهر_تفت #امروز_چه_روزیه

 

#روابط_عمومی_شهرداری_و_شورای_اسلامی_تفت