💠 عید سعید غدیر بر شیفتگان حضرتش تبریک و تهنیت باد.

💠 عید سعید غدیر بر شیفتگان حضرتش تبریک و تهنیت باد.

 #تفت_شهری_برای_همه
#شورای_ششم
#باغشهر_کویر
#تفت_شهر_نمونه_طبیعی_گردشگری
#تفت_زیبای_من

#روابط_عمومی_شهرداری_و_شورای_اسلامی_تفت