👤مسوول واحد فنی و عمران شهرداری باغشهر تفت:

📌بهسازی بیش از یکصد هزار مترمربع از معابر شهر/لکه گیری و روکش در حال اجرا است.

 

🔻از ابتدای دوره ی مدیریت شهری دوره ی ششم تا کنون در حدود یکصدهزار متر مربع آسفالت در قالب عملیات روکش و تراش در مناطق مختلف  #شهرداری_باغشهر_تفت به صورت قراردادهای واحد فنی شهرداری تفت با تامین هزینه‌ ی داخلی و بخشی استانی و ملی اجرا شده است.

🔸️در هفته های اخیر نیز کوچه ی اطراف چرخاب تا شهید دهقانی، میلاد شهرک قدس، گل مهر محله ی سلطان آباد، شوده پایین تا انتهای بازارو جنب بانک‌تجارت، محله ی گرمسیر و خیابان اتحاد اقدام به روکش کامل آسفالت شده است.

🔸️در سال جاری به منظور انجام پروژه‌های آسفالت و در معابر شهرداری باغشهر تفت، اعتبار داخلی در نظر گرفته شده که این پروژه‌ها شامل انجام عملیات نگهداری و تعمیرات معابر اصلی و فرعی در قالب لکه گیری و روکش در حال اجرا است.

واحد_خدمات_شهری #واحد_فنی #تفت_شهری_برای_همه #شورای_ششم #باغشهر_کویر #تفت_شهر_نمونه_طبیعی_گردشگری #کوشش_جهادی

#روابط_عمومی_شهرداری_و_شورای_اسلامی_تفت