🔴 هفته دولت، گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و روز کارمند گرامی‌باد.

🔴 هفته دولت، گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و روز کارمند گرامی‌باد.

#باغشهر_کویر #شورای_ششم #روز_کارمند

#روابط_عمومی_شهرداری_و_شورای_اسلامی_تفت