🔹#تفت_در_مسیر_امید

🔹📸 |تکمیل پیاده روسازی جنب بوستان امام خمینی ره و مناسب سازی آن

⭕️مشروح👈  پیاده‌رو مسیری است که در امتداد خیابان و برای عبور عابرین پیاده ساخته می‌شود،  از این رو موزاییک فرش پیاده روها باید استاندارد باشد چرا که ظاهر زیبای پیاده روها در شهر باعث جذابیت شهر و امنیت خاطر در عابران می شود. 

🔺 #کوشش_جهادی #واحد_فنی_عمران #واحد_خدمات_شهری

🔺 #جهش_عمرانی_باغشهر_استان #باغشهر_تفت #حس_خوب_آمدن_سال_نو

#واحد_روابط_عمومی_شهرداری وشورای_اسلامی_شهر_تفت