2باب زمین بازی بوستان های محلی استاندارد شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری تفت، به دنبال بازدید ماه گذشته شهردار و کارشناسان شهرداری از بوستان های محلی، زمین های بازی کودکان در بوستان های جنت محله سلطان آباد و شمشاد شهرک شهید صدوقی استاندارد شد.
مسئول واحد فنی شهرداری گفت: برای انجام این پروژه ابتدا کف سازی مجدد زمین ها انجام و پس از آن کفپوش مخصوص نصب گردید.
فرهنگ مثقالی افزود: در فاز دوم استانداردسازی زمین های بوستان های محله باغ مورتین، کوی آزادی و شهرک بهاران انجام خواهد شد.