2 هکتار به فضای سبز تفت افزوده شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری تفت، در باند میانی بزرگراه آیت الله حسنعلی از چم تا پلیس راه فضای سبز ایجاد شد.
بنا بر اعلام مسئول واحد فضای سبز شهرداری مساحت این مکان بیش از 2 هکتار می باشد که در آن نهال زیتون کاشته شده است.
سید رضا جعفری افزود: برای احداث این فضای سبز ابتدا لوله گذاری و اجرای سیستم قطره ای انجام شد و در ادامه 1100 اصله نهال زیتون کاشته شد.
این پروژه با همکاری واحدهای فضای سبز و خدمات شهری از اواسط فروردین ماه آغاز و تا اوایل ماه جاری به سرانجام رسید.