احداث فضای سبز شهرک های امام علی و جانبازان

احداث فضای سبز شهرک های امام علی و جانبازان


تا آخر سال اجرا می شود

مسئول  واحد فضای سبز شهرداری تفت در گفتگو با روابط عمومی گفت: از اواخر بهمن ماه عملیات احداث فضای سبز این دو شهرک آغاز شده که تا قبل از نوروز به اتمام می رسد.

سیدرضا جعفری گفت: در حال حاضر عملیات خاکبرداری و خاکریزی از نوع زراعی با حجم 750 متر مکعب در شهرک امام علی و 375 مترمکعب در شهرک جانبازان انجام شده است و به زودی کاشت انواع درخت متناسب با وضعیت آب و هوایی شهر در این محل ها انجام خواهد شد.

وی مساحت این پروژه را در شهرک امام علی 2400 مترمربع و در شهرک جانبازان 1000 متر مربع اعلام کرد.