آگهی مزایده جایگاه CNG

آگهی مزایده جایگاه CNG


آگهی مزایده جایگاه CNG

آگهي مـزایده عمومی  « مرحله اول نوبت اول »

شهرداري تفت در نظر دارد به استناد مجوز شورای  اسلامی شهر تفت نسبت به اجاره و انجام کلیه امور بهره برداری و نگهداشت و تعمیرات و تجهیزات و تأسیسات و انبیه جایگاه عرضه گاز طبیعی فشرده (CNG) واقع در ورودی شهر تفت جنب کوه حسینی بر اساس قیمت کارشناسی  به افراد واجد شرایط اقدام نماید . متقاضیان می توانند جهت ارائه پیشنهاد قیمت  تا ساعت 14 روز  چهارشنبه مورخ 29/02/95  به دبیرخانه شهرداری تفت مراجعه و برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت شهرداری تفت به آدرس www. taft .ir  یا با شماره  تلفن های 42-6222040 تماس حاصل فرمایند .

شرايط مزایده :

1ـ محل تحویل پیشنهادات مزایده دبیرخانه شهرداری تفت می باشد .

2- واریز 5% از مبلغ کارشناسی بعنوان سپرده شرکت در مزایده بحساب شماره  2030084430 بانک تجارت تفت یا ارائه  ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری تفت الزامی است .

3-  چنانچه برندگان مزایده به ترتيب اول ، دوم ، سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها ضبط خواهد شد . 

4- به درخواستهایی که بعد از مهلت تعیین شده واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد .

5-به پیشنهاداتی که پایین تر از قیمت کارشناسی شده واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد .

6-هزینه آگهی مزایده از برنده اخذ خواهد شد  .

7- شهرداری در رد یا قبول پیشنهاد قیمت مختار است .

8-شماره اشتراک جایگاه 141409000252158 میباشد .

9-ارائه توانایی و صلاحیت انجام کار از شرکت ملی گاز استان یزد الزامی و میبایست جزء اسناد مناقصه تحویل نمایند .

دانلود اسناد مزایده

دانلود اسناد 2