خیابان های تفت خط کشی شد

خیابان های تفت خط کشی شد


خیابان های تفت خط کشی شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری تفت، با توجه به آغاز سال تحصیلی جدید و آغاز ماه محرم خط کشی خیابان ها و کانال های عابر پیاده تفت انجام شد.

این پروژه هفته اول مهر ماه به میزان 30 هزار متر طول و با اعتبار 30 میلیون تومان از محل اعتبارات داخلی شهرداری تفت انجام شد.