🔸مثقالی، مسوول فنی و عمرانی شهرداری باغشهر تفت خبر داد:

🔺️ ایمن سازی معابر و بهبود منظر شهری در اولویت است

به گزارش #روابط _عمومی_ شهرداری_باغشهر_تفت، فرهنگ مثقالی مسوول فنی وعمرانی شهرداری تفت از مرمت آسفالت معابر خبر داد و گفت: یکی از اولویت های مدیریت شهری دوره ی ششم، ارائه خدمت رسانی مطلوب به شهروندان است. 🔻مثقالی افزود:تسهیل در امر تردد وسایل نقلیه،  ایمن سازی معابر و همچنین بهبود منظر شهری، از وظایف اصلی این واحد است به همین سبب انجام روکش و لکه گیری آسفالت بطور مستمر و پراکنده در معابر این باغشهر انجام می شود. 🔻برخی از اقدامات اخیر واحد فنی و عمرانی شهرداری با همکاری واحد خدمات شهری در دوماه اخیر به شرح زیر است:

➖آسفالت محله ی شوده ی سفلی ➖آسفالت خیابان اتحاد ➖ورودی ورزشگاه چمران سرده

➖ آسفالت کوچه ی شهید یوسفعلی فلاح گرمسیر ➖کوچه ی میلاد شهرک قدس ➖کوچه شهید دهقانی شوده بالا ➖درزگیری ترک های آسفالت از میدان امام تا بالسویه ➖کوچه ی گل مهر سلطان آباد ➖پیاده روسازی خیابان طالقانی ➖پیاده روسازی جنب بوستان معلم ➖آسفالت تقاطع خیابان ۲۲ بهمن و خیابان دانش آموز #تفت_شهر_نمونه_طبیعی_گردشگری #شورای_ششم #تفت_زیبای_من #باغشهر_کویر #واحد_فنی #واحد_خدمات_شهری

#روابط_عمومی_شهرداری_و_شورای_اسلامی_تفت